Herzlich Willkommen
auf der Partnerseite von
Jonas Ahrens
Prihlásiť
Kontakt
Jazyk

Obchodný košík 0

Košík

Podmienky ochrany osobných údajov

My z EMMI ULTRASONIC berieme veľmi vážne ochranu Vášho súkromia a ochranu osobných údajov. Tu by sme Vám chceli dať vyhlásenie o tom, aké údaje získavame, na čo ich používame a ako Vaše údaje chránime. 

1. Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov

Našu stránku môžete navštíviť bez toho, aby ste uvádzali údaje o svojej osobe. Ukladáme - aj keď k návšteve dôjde napr. cez link na newsletter – iba prístupové údaje bez vzťahu k osobe, ako napr. meno Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, stránku, z ktorej nás navštevujete, alebo meno vyžiadaného súboru. Tieto údaje sa vyhodnocujú výlučne za účelom zlepšovania našej ponuky a nedovoľujú vytvárať uzávery o Vašej osobe.

2. Cookies

EMMI ULTRASONIC používa cookies, ktoré nám umožňujú, aby Váš nákup alebo iné využitie našej internetovej ponuky boli čo najpríjemnejšie.

 Čo sú to cookies?

 Cookies sú textové súbory, ktoré sa pri návšteve internetovej stránky ukladajú na počítači používateľa. EMMI ULTRASONIC pritom používa jednorazové a trvalé cookies: 

a) Jednorazové cookies sa po zavretí prehliadača vymažú. Vďaka nim vidíte napr. komfortné zobrazenie košíka na viacerých stranách, z ktorého môžete vyčítať, koľko artiklov sa práve nachádza vo Vašom tovarovom košíku a aká vysoká je Vaša aktuálna hodnota nákupu. Okrem toho môžete ako prémiový partner bez časového zdržania napr. rýchlejšie zaevidovať Váš prémiový partnerský status. 

b) Trvalé cookies umožňujú užívateľsky priateľské a efektívnejšie ako aj bnašich internetových ponúk. Vďaka týmto súborom je napr. možné, aby sa na stránke zobrazovali informácie osobitne zosúladené s Vašimi záujmami. Výlučný účel spočíva teda v tom, aby sa naša ponuka čo najlepšie prispôsobila Vašim želaním zákazníka a aby Vaše surfovanie u nás bolo čo najkomfortnejšie. Samozrejme môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby sa naše cookies neukladali na pevnom disku. 

 c) Okrem toho používame jeden analytický cookie. Softvér zapisuje jeden cookie s náhodným, jednoznačným ID do Vášho systému. Tento cookie sa nedá nikdy priradiť k fyzickej osobe.  

3. Sociálne pluginy

Táto webová stránka používa tzv. sociálne plugíny (plugíny) sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Plugíny sú označené logom Facebooku alebo prívlastkom „Sociálny plugín Facebook“ ("Soziales Plug-in von Facebook") príp. „Facobook sociálny plugín“ ("Facebook Social Plugin"). Prehľad plugínov Facebooku a ich vzhľad nájdete tu:  http://developers.facebook.com/plugins

Keď vyvoláte našu webovú stránku, ktorá obsahuje taký plugín, vytvorí Váš prehliadač priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah plugínu sa odovzdá z Facebooku priamo Vášmu prehliadaču a z neho sa pripojí na webovú stránku. 

 Pomocou zapojenia plugínu dostáva Facebook informáciu, že Váš prehliadač vyvolal našu príslušnú webovú stránku, aj keď nemáte účet na Facebooku alebo nie ste práve prihlásení na Facebooku. Túto informáciu (vrátane Vašej IP adresy) odovzdáva Váš prehliadač priamo na server Facebooku v USA a tam sa ukladá. Keď ste prihlásení na Facebooku, môže Facebook priamo priradiť návštevu našej webovej stránky k Vášmu účtu na Facebooku.

 Ak ste v interakcii s plugínmi, napr. stlačíte tlačidlo „Páči sa mi“ alebo vytvoríte komentár, príslušná informácia sa tiež odovzdá priamo na server Facebooku a tam sa ukladá. Okrem toho sa informácie zverejnia na Facebooku a zobrazia sa Vašim priateľom na Facebooku. 

Facebook môže tieto informácie použiť na účely reklamy, prieskumu trhu a takého utvárania stránok Facebooku, aby zodpovedali potrebám. Na to vytvára Facebook používateľské, záujmové a vzťahové profily, napr. aby sa vyhodnotilo Vaše používanie našej webovej stránky ohľadne reklamy, ktorá sa Vám zobrazí na Facebooku, aby sa informovali iní používatelia Facebooku o Vašich aktivitách na našej webovej stránke a aby sa poskytovali ďalšie služby spojené s používaním Facebooku.

 Keď nechcete, aby Facebook priradil údaje zozbierané cez našu webovú stránku k Vášmu účtu na Facebooku, musíte sa pred Vašou návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Facebooku. 

Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov zo strany Facebooku ako aj Vaše príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu Vášho súkromia nájdete v Pokynoch na ochranu dát na Facebooku://www.facebook.com/policy.php

4. Informácie o ochrane osobných údajov pri registráciách a uzatváraní zmlúv a účel ukladania

Osobné údaje sa získavajú iba vtedy, keď nám ich v rámci Vašej objednávky tovaru alebo pri otvorení Vášho zákazníckeho účtu dobrovoľne oznámite.  

Ktoré údaje sa získavajú? 

• Objednávka Keď vykonáte prostredníctvom EMMI ULTRASONIC registráciu alebo objednávku, zisťujeme od Vás údaje, ktoré sú potrebné na vykonanie objednávky vrátane zúčtovania, sú to najmä Vaše meno, Vaša adresa, Vaša e-mailová adresa („kontaktné údaje“), ako aj Vaše objednávacie údaje a údaje Vášho účtu („objednávacie údaje“).

 • Kontakt Cez zadávacie pole „Kontakt“ nám môžete oznámiť Vaše otázky všeobecného druhu. Na spracovanie a zodpovedanie týchto dopytov používame Vaše kontaktné údaje. Po vybavení Vášho dopytu tieto údaje znovu vymažeme. 

 • Informácie o spojení Pri použití internetovej ponuky EMMI ULTRASONIC sa zisťujú údaje vznikajúce v rámci internetových spojení, ako napríklad statická alebo dynamická IP adresa. Získané používateľské údaje používame podľa zákonných ustanovení iba na zabránenie zneužívania a porúch ako aj na optimalizáciu našej ponuky. Welche Daten werden erhoben?

 Komu sa poskytujú moje údaje? 

Keď sa u EMMI ULTRASONIC zaregistrujete alebo zadáte objednávku, postúpia sa Vaše účtovné údaje za účelom realizácie objednávky nášmu internému oddeleniu pre objednávky ako aj prepravcovi vykonávajúcemu expedíciu, ktorý tiež musí dodržiavať platné ustanovenia na ochranu osobných údajov. Keď sa zaregistrujete u EMMI ULTRASONIC ako zvýhodnený zákazník alebo prémiový partner, údaje sa postupujú nášmu internému servisnému oddeleniu interných zákazníkov a prémiových partnerov („Kunden- und Premium Partnerserviceabteilung“). 

Nad rámec vyššie uvedeného Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa všetky poskytnuté osobné údaje nesprístupňujú tretím subjektom, ibaže sa tak musí postupovať na základe ustanovenia zákona alebo úradného rozhodnutia.

Nasledujúci odvolateľný súhlas udeľujete v rámci Vašej registrácie osobitným výslovným vyhlásením výslovne EMMI ULTRASONIC..

5. Informácie o ochrane dát

Ako bezpečný je prenos dát do EMMI ULTRASONIC? 

Všetky dáta, ktoré poskytujete EMMI ULTRASONIC, sa kódujú a prenášajú postupom SSL („Secure Socket Layer“). SSL je osvedčeným a celosvetovo používaným kódovacím systémom, pomocou ktorého Váš prehliadač Vaše údaje automaticky zakóduje ešte pred tým, ako sa nám pošlú.

 Ako bezpečné sú moje údaje v databanke EMMI ULTRASONIC?

 Pre našu databanku a naše internetové servery používame bezpečnostné štandardy EMMI ULTRASONIC na vysokej úrovni, aby sa zaručila účinná ochrana proti strate, neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene a vymazaniu Vašich údajov. 

6. E-mailová reklama

Ak ste sa prihlásili na odber newslettera, používa sa Vaša e-mailová adresa iba v rámci súhlasu na vlastné reklamné účely až do doby, kým sa neodhlásite z odberu newslettera. Odhlásenie je možné kedykoľvek, bez toho že by Vám vznikali iné náklady ako náklady za prenos podľa základných taríf Vášho poskytovateľa pripojenia. 

7. Otázky a informácie

Informáciu o údajoch o Vás, ktoré sú u nás uložené, môžete od nás dostať kedykoľvek na e-mailovej adrese: info@emmi-ultrasonic.de 

Máte právo na opravu, vymazanie a zablokovanie (odvolanie) (nesprávnych) údajov. Vymazanie údajov však môže byť v rozpore so zmluvnými a/alebo zákonnými ustanoveniami najmä ohľadne vykonania a zúčtovania dodávky. V prípade otázok ohľadne našich zásad ochrany osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom:

49 (0)6105 / 40 67 94 alebo cez E-Mail na: info@emmi-ultrasonic.de alebo poštou na Emmi Ultrasonic GmbH, Gerauer Straße 34, 64546 Mörfelden-Walldorf.

Otváracia doba

Od pondelka do piatka 9.00 hod. - 12.00 hod. a 13:30 hod. - 17.30 hod.

Kontakt

Emmi Ultrasonic GmbH
Gerauer Straße 34
64546 Mörfelden-Walldorf